Hướng dẫn cài đặt Mac OS X 10.11 El Capitan trên VMWare.

1- Yêu cầu đòi hỏi

2- Download Mac OS X 10.11

3- Mở khóa Mac OS X cho VMWare

4- Cài đặt hệ điều hành ảo Mac OS

5- Cài đặt VMWare Tools

6- Có thể bạn quan tâm

320Shares

1- Yêu cầu đòi hỏi

Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Mac OS 10.11 trên VMWare. Trước hết phải đảm bảo rằng bạn đã cài đặt VMWare vào máy tính của bạn, tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng VMWare phiên bản 12.

Xem thêm:

2- Download Mac OS X 10.11

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277956.png

Download Mac OS X 10.11.

Download Mac OS X 10.11 (Backup Link)

Sau khi download và giải nén bạn có:

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2276855.png

3- Mở khóa Mac OS X cho VMWare

Để có thể tạo ra một hệ điều hành ảo Mac OS trên VMWare yêu cầu bạn phải mở khóa Mac OS cho VMWare, bạn cần một phần mềm để làm điều này. Download Unlocker 2.0.8 tại:

Chú ý: Bạn cần phải đăng ký một tài khoản để download, việc đăng ký tài khoản là miễn phí.

Hoặc download từ Google Drive (unlocker208.zip):

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2426128.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2426131.png

Giải nén file vừa download được:

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2276761.png

Chạy file win-install.cmd với quyền Administrator.

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2276796.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2276801.png

4- Cài đặt hệ điều hành ảo Mac OS

Mở VMWare, và nhấn “Create a New Virtual Machine”.

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2276882.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2276900.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2276906.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2276918.png

Tạo một thư mục rỗng nào đó là nơi cài đặt máy ảo Mac OS. Chẳng hạn “F:VmWareOS X 10.11”.

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2276939.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2276978.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2276986.png

Máy ảo đã được tạo ra.

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2276997.png

Bạn cần phải cấu hình phần cứng.

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277017.png

Nếu bạn cài đặt Mac OS để lập trình iOS bạn cần phải cung cấp cho máy ảo khoảng 4GB RAM.

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277049.png

Xóa ổ cứng của máy ảo để tạo một ổ cứng mới trỏ tới file Mac OS bạn đã download được trước đó.

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277074.png

Nhấn thêm mới ổ cứng.

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277092.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277102.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277116.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277126.png

Chọn vị trí đặt file ảnh Mac OS 10.11 mà bạn đã download được trước đó.

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277140.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277150.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277157.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277166.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277179.png

Bạn có thể mở rộng ổ đĩa nếu muốn, điều này không bắt buộc, với Mac OS ổ cứng 40GB là đủ để bạn cài đặt các công cụ lập trình iOS. Ở đây tôi mở rộng ổ đĩa lên 100GB.

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277193.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277200.png

Chờ cho tới khi việc mở rộng ổ đĩa hoàn thành.

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277211.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277261.png

Bỏ kết nối ổ CD mỗi khi bật máy ảo (Power on).

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277274.png

Cấu hình máy ảo, đây là việc rất quan trọng. Mở file “OS X 10.11.vmx”:

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277312.png

Thêm vào:

?

1 smc.version=”0″

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277337.png

Chạy máy ảo MAC OS:

OK bây giờ bạn có thể chạy máy ảo Mac OS:

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277361.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277371.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277388.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277402.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277408.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277416.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277423.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277436.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277446.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277455.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277466.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277483.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277509.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277528.png

Hoàn thành cài đặt Mac OS:

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277562.png

5- Cài đặt VMWare Tools

VMWare Tool là công cụ cho phép bạn có thể thao tác giữa 2 hệ điều hành, giữa hệ điều hành của máy tính bạn đang dùng, và hệ điều hành của máy ảo, chẳng hạn như copy & paste các file,…

Và bây giờ bạn cần phải cài đặt nó.

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277628.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277637.png

Trỏ tới file darwin.iso nằm trong thư mục tools của unlocker mà bạn đã download về trước đó.

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277641.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277646.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277706.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277714.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277719.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277730.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277736.png

https://o7planning.org/vi/10569/cache/images/i/2277755.png

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *